Bezwaarschriften bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden veel verschillende beslissingen genomen. Er zijn beslissingen waartegen u bezwaar kan maken. Hier vindt u meer informatie over het maken van bezwaar en over het behandelen van bezwaren.