Kamerbrief over Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer dat het kabinet een commissie instelt die advies zal uitbrengen over wat nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.

Kamerbrief over Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen (PDF | 2 pagina's | 85 kB)