Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9.501 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Besluit Wob-verzoek over contact tussen VWS en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over contact tussen VWS en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Het verzoek ...

Wob-verzoek | 25-06-2019

Kamerbrief over startevaluatie pilot Lerend evalueren

Minister De Jonge meldt de uitkomsten van de startevaluatie van de pilot Lerend evalueren van het ministerie van Volksgezondheid, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2019

Brief aan NZA over adviesaanvraag bekostiging vervoer met psychiatrische hulpverlening

Brief | 25-06-2019

Kamerbrief over vervoer van personen met verward gedrag

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over het vervoer van personen met verward gedrag.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2019

Kamerbrief met monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019

Minister Bruins meldt de uitkomsten uit de monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2019

Toelichting op Regeling uitzonderen van letselschade-uitkeringen

Toelichting op de regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende het uitzonderen van ...

Regeling | 25-06-2019

Kamerbrief over beperken gevolgen letselschadevergoeding voor eigen bijdrage Wlz en Wmo

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een regeling om de invloed van een letselschadevergoeding op de hoogte van de eigen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2019

Beantwoording Kamervragen over besparing diabeteszorg

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het bericht dat het kabinet € 2 miljard per jaar kan besparen op diabeteszorg ...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-06-2019

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting 2019 VWS

Ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de 1e suppletoire ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2019

Uitstel beantwoording Kamervragen over tijdelijke Wmo-indicaties

Minister De Jonge meldt dat de antwoorden op vragen over Wmo-indicaties die voor bepaalde tijd gelden later komen dan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2019