Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

23.951 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Deze brochure gaat over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. De wet regelt de...

Brochure | 28-06-2017

Wat verandert er vanaf 1 juli 2017 voor zorgverleners in de elektronische verwerking van medische gegevens?

Op 1 juli gaat de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in. Deze wet regelt de voorwaarden waaronder u...

Vraag en antwoord

Kamerbrief over inkoopnorm dieetpreparaten

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de inkoopnorm dieetpreparaten (Motie Bouwmeester). In de motie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2017

Aanbiedingsbrief bij verslag informele Gezondheidsraad Valletta (Malta) 20 maart 2017

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) bij het verslag van de informele Gezondheidsraad van 20 maart te Valletta (Malta).

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2017

Kamerbrief over verslag formele Gezondheidsraad Luxemburg 16 juni 2017

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele EU-bijeenkomst van ministers van volksgezondheid van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2017

Kamerbrief over toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij het rapport ‘GGZ-cliënten in de Wlz, inschatting omvang...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2017

Kamerbrief over Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad Tallinn (Estland) 20-21 juli 2017

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad 20 - 21 juli 2017...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2017

Kamerbrief over de nadere vragen Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking

Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Eerste Kamer over de nadere vragen over het Ontwerpbesluit elektronische...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2017

Voorstudie kosten en baten van de Toegankelijkheidsakte

Voorstudie naar de gevolgen van de Toegankelijkheidsakte voor Nederland. De voorstudie geeft aan hoe de effecten van de...

Rapport | 27-06-2017

Kamerbrief over de voortgangsrapportage Toegankelijkheidsakte

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de onderhandelingen over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2017