Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

24.574 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Hoe lang wordt mijn medisch dossier bewaard?

Uw arts moet uw medisch dossier minimaal 15 jaar bewaren. U mag vragen om uw dossier langer te laten bewaren of te laten...

Vraag en antwoord

Kamerbrief over voortgangsrapportage Toegankelijkheidsakte

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de derde rapportage voortgang van de onderhandelingen inzake de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2017

Ontwerpbesluit

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het opnieuw vaststellen van de...

Besluit | 17-10-2017

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende wijziging Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2017

Kamerbrief definitieve kaderbrief Wet langdurige zorg (Wlz) 2018

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over het bedrag dat ieder kalenderjaar beschikbaar komt voor op...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2017

Kamerbrief over reactie Zorggroep Ter Weel betreft beleid zorgverzekeraars

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de reactie op Zorggroep Ter Weel in verband met het beleid...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht Opinie: Maak Nederland nou eindelijk eens toegankelijk voor gehandicapten

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht ‘Opinie: Maak Nederland...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-10-2017

Kamerbrief over evaluatie preventieve ouderengezondheidszorg

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport van de preventieve ouderengezondheidszorg.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2017

Beantwoording Kamervragen over de achterblijvende resultaten van het Deltaplan Dementie

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over 'de achterblijvende resultaten van het...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-10-2017

Overzicht vergunningen in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

In dit overzicht staan alle ziekenhuizen en klinieken met een vergunning in het kader van de Wet bijzondere medische...

Vergunning | 13-10-2017