Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

23.618 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording Kamervragen over de oproep om een gezonde voedselomgeving te bevorderen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van Kamerleden De Groot, Diertens en Van Meenen (allen D66) over de...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-05-2017

Veelgestelde vragen over doorverwijzen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

In dit document staan vragen en antwoorden over de juiste manier van doorverwijzen in de GGZ. Sinds 1 april 2017 gelden nieuwe,...

Publicatie | 19-05-2017

Concept - Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Concept - Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van...

Besluit | 19-05-2017

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met in verband met het zorgpakket Zvw 2018

Besluit | 19-05-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Speciale chemo rekt leven’

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht ‘Speciale chemo rekt...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-05-2017

Beantwoording Kamervragen over de tekorten aan ambulancepersoneel

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Marijnissen en Kooiman (beiden SP) over de tekorten aan...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-05-2017

Beantwoording Kamervragen over bericht dat barcodes op medicijnen 47 sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht dat barcodes op...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-05-2017

Kamerbrief over quickscan eigen bijdragen gebitsprothesen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Quickscan eigen bijdragen gebitsprothesen'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-05-2017

Kamerbrief over rapport Onderzoek doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport naar de doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-05-2017

Kamerbrief over Eindevaluatie Nationaal Programma Ouderenzorg

Minister Schippers (VWS) biedt de Tweede Kamer de eindevaluatie aan van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-05-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland