Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7.456 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over de toekomst van de indicatiestelling Wlz (werkwijze)

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het vervolg op de indicatiestelling Waardigheid en Trots en de toekomst ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-10-2018

Uitstelbrief op Kamervragen over het bericht 'Gemeenten verschillen te veel bij toewijzing langdurige zorg?'

Uitstelbrief van minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen van het lid Slootweg (CDA) over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2018

Kamerbrief met antwoorden op vragen over berichtgeving gezondheid modellen en beloften mode-industrie

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kuik (CDA). De ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2018

Uitstelbrief over het bericht 'Schrik bij hoogbejaarde: Leiden halveert huishoudelijke hulp'

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van Kamervragen van het lid Agema (PVV) ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2018

Beantwoording Kamervragen over de NVWA en vervolgonderzoeken naar onveilige cv-ketels

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2018

Reacties op ingediende amendementen bij de Ontwerpbegroting VWS 2019

Reacties van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris ...

Kamerstuk | 18-10-2018

Beantwoording vragen over de ontwerpbegroting VWS 2019

Ministers De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) sturen de Tweede Kamer een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2018

Beantwoording vragen begrotingsbehandeling VWS begroting 2019

Antwoord van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris ...

Kamerstuk | 18-10-2018

Kamerbrief over herziene planning Nationaal Preventieakkoord

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) meldt de Tweede Kamer dat de presentatie van het Nationaal Preventieakkoord is uitgesteld naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2018

Kamerbrief over stand van zaken Toegankelijkheidsakte

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken Toegankelijkheidsakte.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2018