Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

9.985 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

VWS-monitor (versie september 2019)

Overzicht van kerncijfers over de gezondheidszorg.

Publicatie | 17-09-2019

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting 2020

Begroting | 17-09-2019

Wat betekent Prinsjesdag 2019 voor u? Zorg voor de toekomst

Video | 17-09-2019

Lijst ondertekenaars Pact voor de Ouderenzorg

Samen met deze partijen tekende minister De Jonge op 8 maart 2018 het Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers ...

Convenant | 17-09-2019

Aanbiedingsbrief Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toestsingsinkomen zorgtoeslag 2020

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het ontwerp ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2019

Werkprogramma 2020 Gezondheidsraad

Dit Werkprogramma beschrijft de adviesonderwerpen waar de Gezondheidsraad in 2020 volgens plan aan werkt of mee begint.

Rapport | 17-09-2019

Ontwerpbesluit wijziging Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2020

Besluit | 17-09-2019

VWS-monitor september 2019

Het doel van de monitor is om meer inzicht te krijgen in de staat van de volksgezondheid en zorg in Nederland.

Rapport | 17-09-2019

Nota van Toelichting over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Besluit | 17-09-2019

Beantwoording kamervragen over de verwijdering van twee wietplanten uit de tuin van een ouder echtpaar door de politie

Minister Bruins beantwoordt de vragen over de verwijdering van twee wietplanten uit de tuin van een ouder echtpaar door de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-09-2019