Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

24.856 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de kindergeneeskunde en verloskunde afdeling van het Scheper ziekenhuis tijdelijk sluiten

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat de...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-12-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat bevallen in Emmen niet mogelijk is

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht dat bevallen...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-12-2017

Kamerbrief over voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-12-2017

Beantwoording Kamervragen over het onderzoek 'Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie'

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt de vragen van Kamerlid Diertens (D66) over het onderzoek 'Geweld tegen...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-12-2017

Kamerbrief met reactie op bericht 'Einde aanvullende verzekering dreigt'

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op verzoek van de Tweede Kamer op het artikel 'Einde aanvullende verzekering...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Keuzevrijheid is in het geding’

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van de Kamerleden De Vries (VVD) en Rutte Arno (VVD) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-12-2017

Antwoorden op Kamervragen over de uitzending van Kassa ‘Nabestaanden dupe van niet-transparante uitvaartondernemers’

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van Kamerlid Van den Berg-Jansen (CDA) over de uitzending van Kassa...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-12-2017

Brief met correctie antwoorden op Kamervragen over Ontwerpbegroting VWS 2018

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) geeft de Kamer een correctie op de antwoorden van 23 oktober 2017 over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2017

Beantwoording Kamervragen over gevolgen schade door aardbevingen voor de gezondheid

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman over de gevolgen van schade door aardbevingen voor de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2017

Commissiebrief over cumulatieve risico’s van resten van gewasbeschermingsmiddelen

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de cumulatieve risico’s van resten van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2017