Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

23.198 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

2011 Kwantitatieve analyse van het risico-verevenings-systeem

Deze kwantitatieve analyse heeft als doel het inzichtelijk maken van de mate waarin het risicovereveningssysteem de...

Rapport | 24-02-2017

Evaluatie flankerend beleid 2012 – 2013

KPMG voert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onafhankelijke evaluatie van het...

Rapport | 24-02-2017

Publiekssamenvatting Somatische zorg, gGGZ en Eigen Risico

Kwantitatieve analyse van het risico-verevenings-systeem.

Rapport | 24-02-2017

Kamerbrief over werking risicoverevening en evaluatie flankerend beleid

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van een onderzoek naar de werking van het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-02-2017

Uitstelbrief op Kamervragen over de protesten rond verplichtingen routine outcome measure gegevens in de geestelijke gezondheidszorg

Minister Schippers (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) niet binnen de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-02-2017

Kamerbrief over manifest 'Geeft handen aan de participatie maatschappij door inzet paramedici'

Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het manifest van het Paramedisch Platform Nederland.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-02-2017

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 februari 2017. Het gaat over regels voor de...

Rapport | 24-02-2017

Kamerbrief over Subsidieregeling onverzekerden

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de ‘Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ toe.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-02-2017

Kamerbrief over collectiviteiten

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de werkconferentie voor best-practices om meer uit...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-02-2017

Advies niet-acute melding personen met verward gedrag

Rapport over de toegevoegde waarde van een landelijk telefoonnummer voor meldingen van niet-acute gevallen van verward gedrag.

Rapport | 24-02-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland