Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6.355 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022

Publicatie | 26-04-2018

Kamerbrief onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt het onderhandelaarsakkoord tussen het ministerie van VWS en partijen in de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Thuismedicatie in ziekenhuis scheelt kosten en fouten’

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Vries (VVD) over het bericht ‘Thuismedicatie...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-04-2018

Kamerbrief over vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nuclear landschap

Minister Wiebes (EZK), Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW), Minister Bruins ( Medische Zorg en Sport) en Minister Hoekstra...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische isotopen

Radioactieve stoffen kunnen worden gebruikt voor het stellen van een diagnose. Daarnaast zijn er radioactieve stoffen die...

Rapport | 26-04-2018

Uitstelbrief over reactie op het toezeggingenrappel VWS ten aanzien van T02294

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat hij meer tijd nodig heeft om een reactie te geven op het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018

Uitstelbrief op kamervragen over bericht dat er miljoenen te besparen valt op dure medicijnen

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer een uitstelbrief, mede namens de minister van Financiën, over de...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-04-2018

Actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'

Dit actieprogramma bevat een groot aantal maatregelen van Rijk en gemeenten om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te...

Publicatie | 25-04-2018

Kamerbrief over Aanbieding RIVM adviezen

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de Tweede Kamer RIVM adviezen aan over het geschat effect van lagere zout- en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018

Kamerbrief over programma 'Geweld hoort nergens thuis'

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over het programma aanpak huiselijk...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018