Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6.881 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit zorgverzekering vanwege zorgpakket Zvw 2021

Minister Van Rijn biedt het ontwerpbesluit aan om het Besluit zorgverzekering te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2020

Ontwerpbesluit wijziging Besluit zorgverzekering vanwege zorgpakket Zvw 2021

Ontwerpbesluit om het Besluit zorgverzekering te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege het zorgpakket Zvw 2021. Dit gaat over ...

Besluit | 29-05-2020

Maatwerk in de regio - Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023

Dit kader heeft als doel om de zorgaanbieders binnen de Wlz duidelijkheid te geven over hoe zij in aanmerking komen voor een ...

Rapport | 29-05-2020

Kamerbrief bij de geannoteerde agenda Informele VC EU Sportministers 2 juni 2020

Kamerbrief van minister Van Rijn bij de geannoteerde agenda Informele VC EU Sportministers 2 juni 2020. Eenzelfde brief is ook ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2020

Kamerbrief over Wlz-zorginkoopkader 2021-2023

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het nieuwe meerjarige Wlz-zorginkoopkader 2021-2023 van Zorgverzekeraars ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2020

Kamerbrief over basispakket Zvw 2021

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over onderwerpen die verband houden met het beoogde basispakket van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2020

Kamerbrief over voortgang en afronding overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de voortgang en afronding overheveling geneeskundige zorg voor specifieke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2020

Beantwoording Kamervragen over een toename van geweld door verwarde personen

Antwoorden van staatssecretaris Blokhuis op de Kamervragen ver een toename van geweld door verwarde personen.

Kamerstuk: Kamervragen | 29-05-2020

Inkoopkader Langdurige Zorg 2021-2023

Dit inkoopkader is de basis voor het regionale inkoopbeleid van zorgkantoren..

Publicatie | 29-05-2020

Quickscan: Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020

De zorgvorm geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) heeft sinds 2020 een plek gekregen in de eerste lijn binnen ...

Publicatie | 29-05-2020