Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16.837 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten van deze organisatie
 1. Uitvoeringsadvies t.b.v. verkenning aanvullende bevoegdheidsgrondslagen Wpg Fase 2

  Dit document beschrijft de hoofdlijnen van de adviezen van diverse uitvoeringsorganisaties voor de verkenning naar aanvullende ...

  Publicatie | 28-06-2024

 2. Aanbiedingsbrief adviezen verkenning aanvullende bevoegdheidsgrondslagen Wpg

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) stuurt de Tweede Kamer 3 adviezen in het kader van de verkenning naar aanvullende ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2024

 3. Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad 24-25 juli 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 28-06-2024

 4. Kamerbrief uitwerking motie bijschrijfplicht dagleidinggevenden

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Heerema. Deze motie verzoekt de ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2024

 5. Antwoorden op Kamervragen over de gestegen prijzen van zwemles

  Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de gestegen prijzen van zwemles. De vragen zijn gesteld door de leden ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 27-06-2024

 6. Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken ggz in de Wet langdurige zorg

  Minister Helder (VWS) geeft antwoord op schriftelijk vragen over de stand van zaken ggz in de Wet langdurige zorg. De vaste ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2024

 7. Antwoorden op nadere Kamervragen over voortgang preventieaanpak leefstijl

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op nadere vragen over de voortgang van de preventieaanpak leefstijl. De vaste ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2024

 8. Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel regeling nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ...

  Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 27-06-2024

 9. Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel regeling nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2024

 10. Kamerbrief stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen

  Minister Helder (VWS) informeert de Tweede Kamer over de verdere juridische opvolging van het onderzoek naar de inkoop van ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2024