Documenten - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6.882 documenten van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Wetsvoorstel Wet ambulancevoorzieningen

Voorstel van wet houdende regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 26-05-2020

Implantaten: van ontwikkelen tot verkopen

Deze interactieve infographic legt het proces uit voor het op de markt komen van implantaten, en welke regels daarbij gelden.

Brochure | 26-05-2020

Overzicht Wtza inclusief lagere regelgeving

Overzicht van wat er geregeld wordt in de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de besluiten en regelingen die daaronder hangen.

Publicatie | 26-05-2020

Overzicht AWtza inclusief lagere regelgeving

Overzicht van wat er geregeld wordt in de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) en de besluiten en regelingen die ...

Publicatie | 26-05-2020

Aanbiedingsbrief bij Verzamelbesluit VWS 2020

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer het Verzamelbesluit VWS 2020. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020

Beantwoording Kamervragen over de berichten ‘Expertisecentrum kreeg vorig jaar recordaantal euthanasieverzoeken’

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over de berichten ‘Expertisecentrum kreeg vorig jaar recordaantal euthanasieverzoeken’ en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-05-2020

Aanbiedingsbrief jaarverslag pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) 2018

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) 2018.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020

Aanbiedingsbrief bij verslag Informele Videoconferentie voor EU Sportministers

Minister Van Rijn stuurt de Tweede Kamer het verslag aan van de informele videoconferentie voor EU Sportministers op 21 april jl. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020

Kamerbrief Eerste Kamer conceptbesluiten Wtza

Minister De Jonge informeert de Eerste Kamer over de concepten van enkele algemene maatregelen van bestuur (AMvB's). Het gaat om ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020

Beantwoording Kamervragen inzake COVID-19 over stand van zaken paragraaf 11 'Financiën in de zorg'

Minister van Rijn beantwoordt de door de Vaste Commissie van VWS gestelde vragen inzake COVID-19 Update stand van zaken paragraaf ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-05-2020