Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat 4.734 hoogbejaarde ouderen die wachten op een verpleeghuisplek Urgent wachtenden zijn

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht dat van de bijna 22.000 hoogbejaarde wachtenden, 4.734 urgent wachten, wat een stijging van 70% is. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat 4.734 hoogbejaarde ouderen die wachten op een verpleeghuisplek Urgent wachtenden zijn (PDF | 5 pagina's | 245 kB)