Kerncijfers gezondheidszorg

Het ministerie van VWS publiceert de kerncijfers voor VWS-beleid. Zo geeft het ministerie inzicht in de cijfers en berekeningen die gebruikt worden om VWS-beleid te maken. Wij gebruiken daarvoor de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat V&Z) en de VWS-Monitor.

Staat van Volksgezondheid en Zorg

Op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg staan belangrijke kerncijfers voor het VWS-beleid. Het ministerie gebruikt deze actuele cijfers voor de ondersteuning van het beleid.

VWS-monitor

Met de VWS-monitor (versie mei 2024) krijgt het ministerie meer inzicht in de staat van de Nederlandse gezondheidszorg en gezondheid. Door de tijdreeksen in de monitor krijgen we inzicht in de veranderingen hiervan, en of er reden is om het beleid bij te stellen. De monitor gebruikt voornamelijk de kerncijfers uit de Staat van Volksgezondheid en Zorg.