Kerncijfers gezondheidszorg

Het ministerie van VWS publiceert de kerncijfers voor VWS-beleid. Zo geeft het ministerie inzicht in de cijfers en berekeningen die gebruikt worden om VWS-beleid te maken. Wij gebruiken daarvoor de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat V&Z) en de VWS-Monitor.

Staat van Volksgezondheid en Zorg

Op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg staan belangrijke kerncijfers voor het VWS-beleid. Het ministerie gebruikt deze actuele cijfers voor de ondersteuning van het beleid.

VWS-monitor

Met de VWS Monitor (versie mei 2023) krijgt het ministerie meer inzicht in de staat van de Nederlandse gezondheidszorg en gezondheid. Door de tijdreeksen in de monitor krijgen we inzicht in de veranderingen hiervan, en of er reden is om het beleid bij te stellen. De monitor gebruikt voornamelijk de kerncijfers uit de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Facts & Figures geneesmiddelen

De Facts & Figures-sheet geneesmiddelen (versie augustus 2022) bevat de belangrijkste kwantitatieve data met betrekking tot geneesmiddelen in Nederland. De Facts & Figures-sheet maakt gebruik van de kerncijfers uit de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Een eerste versie hiervan is verschenen op 31 januari 2021 als bijlage bij de Tweede Kamerbrief over voorgang algemeen geneesmiddelenbeleid 2021.

Resultaten onderzoek Kwaliteit van leven van thuiswonende 75-plussers in Nederland

Vaak denkt men dat 75-plussers die langer thuis kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving, een betere kwaliteit van leven ervaren. Bij een potentiële kwetsbare groep kan dit onder druk komen te staan. Met kennis hierover en de factoren die daarbij een rol spelen, kunnen beleidsmakers het beleid in de toekomst vormgeven.

Met het onderzoek Kwaliteit van leven van thuiswonende 75-plussers wordt het welzijn van thuiswonende ouderen in beeld gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van Lerend Evalueren. Lees de kamerbrief over de resultaten van het onderzoek Kwaliteit van leven van 75-plussers in Nederland.

Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief

Eind juni 2018 hebben VWS en het RIVM samen het rapport 'Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief' uitgebracht. Dit is een beschrijving van de  stand van de volksgezondheid en zorg in Nederland, vergeleken met de internationale situatie. In dit rapport staan ook cijfers uit de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Maatwerk

Tabel: Aantallen mensen verdeeld naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo (juli 2020).