Kerncijfers gezondheidszorg

Het ministerie van VWS publiceert de kerncijfers voor VWS-beleid. Zo geeft het ministerie inzicht in de cijfers en berekeningen die gebruikt worden om VWS-beleid te maken. Wij gebruiken daarvoor de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat V&Z) en de VWS-Monitor.

Staat van Volksgezondheid en Zorg

Op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg staan belangrijke kerncijfers voor het VWS-beleid. . Het ministerie gebruikt deze actuele cijfers voor de ondersteuning van het beleid.

VWS-monitor

Met de VWS-monitor (versie mei 2020) krijgt het ministerie meer inzicht in de staat van de Nederlandse gezondheidszorg. De monitor moet duidelijk maken of er reden is om het beleid bij te stellen. De trends in de monitor worden gebruikt bij het opstellen van de beleidsagenda van VWS. Door de tijdreeksen in de monitor krijgen we  inzicht in de veranderingen van gezondheid en de gezondheidszorg. De monitor  gebruikt de kerncijfers uit de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Voorgaande VWS-monitors

VWS-monitor (versie september 2019)
VWS-monitor (versie mei 2019)

Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief

Eind juni 2018 hebben VWS en het RIVM samen het rapport 'Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief' uitgebracht. Dit is een beschrijving van de  stand van de volksgezondheid en zorg in Nederland, vergeleken met de internationale situatie. In dit rapport staan ook cijfers uit de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Maatwerk

Tabel: Aantallen mensen verdeeld naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo (juli 2020).