Campagne tegen zomereenzaamheid

De zomer is voor veel ouderen een periode waarin gevoelens van eenzaamheid een grotere rol spelen. Om die reden start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een zomercampagne tegen eenzaamheid. Doel van de campagne is tweeledig: vakantiegangers aansporen wat van zich te laten horen aan de thuisblijvers en ouderen stimuleren hun eenzaamheid te doorbreken, bijvoorbeeld door elkaar op te zoeken of samen wat te gaan doen.

Een tegen eenzaamheid - Zomereenzaamheid

VROUW: Goed, Johan. Je ziet me over vier weken weer, want ik ga met vakantie, hè?
O, ja. Ja, ja.
-Tot na de zomer.

(Voor het raam zwaait Johan sip naar twee mensen bij een auto. Later loopt hij somber over straat en stopt bij een deur waarop een briefje hangt met: wegens vakantie gesloten. Beeldtekst: 1 op de 6 ouderen is eenzamer tijdens de vakantieperiode.)

DROEVIGE MUZIEK

VOGELS FLUITEN

Theo.
-Hai, Johan.

(Beeldtekst: Daarom speelt Johan wekelijks met zijn neef Theo jeu de boules.)

Alles goed met je?

VOICE-OVER: Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid.
Kijk op eentegeneenzaamheid.nl.

Zomereenzaamheid

Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB is gebleken dat eenzaamheid voor ouderen een grotere rol speelt in de zomer dan in andere seizoenen. 15% van de ouderen voelt zich eenzamer in de zomer. Daarom grijpt het ministerie van VWS deze periode aan om extra aandacht te vragen voor het onderwerp. Zo is er een tv-spot waarin ouderen worden gemotiveerd hun eenzaamheid te doorbreken en worden vakantiegangers via social media en billboards bij de grensovergangen opgeroepen wat van zich te laten horen.

Actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid

De campagne maakt deel uit van het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid dat minister De Jonge in maart vorig jaar presenteerde. In dat actieprogramma wordt gezamenlijk gestart met een aanpak om de eenzaamheid onder ouderen een halt toe te roepen. Ongeveer de helft van het aantal ouderen voelt zich matig tot zeer eenzaam, blijkt uit onderzoek uit 2018. Het kabinet stelt tot en met 2021 daarvoor in totaal 26 miljoen euro beschikbaar. Onderdeel van de aanpak is een landelijke coalitie en 350 lokale coalities die de trend van eenzaamheid onder ouderen moet doorbreken langs twee actielijnen:

  • Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken.
  • Het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.

Daarvoor is een programmateam tegen eenzaamheid in het leven geroepen dat ondersteuning en advies biedt om de lokale coalities te vormen. Meer naar elkaar omkijken vraagt een kentering in heel de samenleving. Iedereen kan hierin van betekenis zijn.

Meer informatie