Deze week nog eens 160.000 vaccins naar Suriname

Nederland zal deze week nog eens 160.000 vaccins naar Suriname sturen om te helpen bij de bestrijding van het Coronavirus. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laten weten aan zijn Surinaamse ambtsgenoot Amar Ramadhin, die hem om hulp heeft verzocht. De situatie in Suriname is ernstig: de druk op de ziekenhuizen is hoog en de behoefte aan vaccins onder de bevolking is groot. Eerder deze maand stuurde Nederland daarom al 90.000 vaccins, zuurstofcontainers, beademingsmachines, persoonlijke beschermingsmiddelen en een medisch team naar Suriname. Dit alles is onderdeel van een omvangrijk steunpakket om te helpen bij de acute bestrijding van het Coronavirus.  

Woensdag 23 juni zal de tweede lading van 60.000 AstraZeneca-vaccins worden verzonden. Zondag 27 juni volgen nog eens 100.000 doses. Omdat Suriname momenteel al met het AstraZeneca-vaccin prikt, kunnen de komende leveringen meteen worden ingepast in het al lopende vaccinatieprogramma. De donatie levert geen vertraging op voor het Nederlandse vaccinatieprogramma. Minister De Jonge (VWS) heeft toegezegd uiteindelijk 500.000 tot 750.000 vaccins aan Suriname te willen doneren, afhankelijk van de leveringen aan Nederland en de behoefte in Suriname. 

Bevindingen special envoy

Eerder deze week deelde voormalig RIVM- en WHO-directeur Marc Sprenger de bevindingen van zijn medische missie naar Suriname met minister De Jonge. Gedurende zijn bezoek heeft hij samen met de Surinaamse collega’s verbeteringen kunnen doorvoeren waardoor het priktempo is verhoogd. De vaccins vanuit Nederland kunnen daardoor meteen worden gebruikt.

Nederland zal voor de duur van de urgente COVID-19 crisis ondersteunen bij de Surinaamse vaccinatiecampagne. Ook helpt Nederland door COVID-gerelateerde geneesmiddelen en medische verbruiks- en hulpartikelen te leveren. Het kabinet heeft voor de nieuwe hulp een aanvullend budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt. 

Medisch personeel

Naast het sturen van vaccins heeft Nederland eerder ook personele ondersteuning geboden aan Suriname in de vorm van een medisch team. Tot en met in ieder geval augustus zullen er zo’n 30 zorgprofessionals in wisselende samenstelling ondersteuning bieden aan de Surinaamse collega’s. Hiervoor zijn inmiddels veel aanmeldingen binnengekomen.