Acht aanbevelingen voor medisch-generalistische zorg gepubliceerd

Vandaag heeft een expertgroep op het gebied van medisch-generalistische zorg (MGZ) de notitie ‘Acht aanbevelingen voor medisch-generalistische zorg’ aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Directeur-Generaal Langdurige Zorg Ernst van Koesveld nam de notitie namens het ministerie in ontvangst. 

Aanbevelingen voor toekomstbestendige MGZ

MGZ is de geneeskundige zorg die huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten samen leveren aan mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische aandoening. De druk op deze zorg is door tekorten op de arbeidsmarkt, het veranderde zorglandschap en de vergrijzing toegenomen. Daarom nodigde het ministerie van VWS zes experts uit om aanbevelingen te doen over de manier waarop deze zorg ook voor de toekomst beschikbaar gehouden kan worden.

Aanknopingspunten voor bestuur, beleid en zorgprofessional

De expertgroep, bestaande uit twee huisartsen, twee specialisten ouderengeneeskunde, een arts voor verstandelijk gehandicapten en een wetenschapper, is gekomen tot acht aanbevelingen om bestuurders, beleidsmakers en zorgprofessionals aanknopingspunten te geven bij het toekomstbestendig maken van MGZ. De aanbevelingen en bijbehorende toelichting zijn in de volledige notitie hier te lezen.  

Het is aan een volgend kabinet om te beoordelen in welke vorm de aanbevelingen - die gericht zijn aan VWS - een plaats zullen krijgen in nieuw beleid voor MGZ.