Horeca en geluidstechnici doen mee met aanpak voorkomen gehoorschade

Het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek is op 6 december ondertekend door de betrokken partners, waaronder nieuwe toetreders Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT), de negen bestaande partners en staatssecretaris Maarten van Ooijen namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bestaande convenantpartners verwelkomen KHN en VPT, waarmee een belangrijke stap is gemaakt in de bescherming van zowel werknemers als bezoekers tegen mogelijke gehoorschade door (te) hard geluid. Doordat geluidstechnici en horecagelegenheden zich hebben aangesloten bij het convenant, bereiken de afspraken om gehoorschade te voorkomen praktisch gezien alle branches waar versterkte muziek het primaire doel is, of een belangrijke ondersteunende rol speelt.

Afspraken

Het doel van het convenant is om bij te dragen aan de preventie van gehoorschade door bezoekers en werknemers van muziekactiviteiten op een voor het gehoor zo veilig mogelijke manier van de muziek te laten genieten. Om dit te bereiken hebben de twaalf convenantpartners op zes hoofdonderwerpen afspraken gemaakt: geluidniveaus, geluidsmetingen, gehoorbescherming, voorlichting aan bezoekers, deskundigheidsbevordering van werknemers en kennis en onderzoek. Door de convenantpartners wordt rekening gehouden met maximale geluidniveaus, wordt  voorlichting gegeven over gehoorschade en op locatie zijn oordoppen met muziekfilter beschikbaar. KHN-voorzitter Marijke Vuik: “Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor het stijgende aantal mensen dat een gehoorbeschadiging heeft. In horecabedrijven zoals koffiezaken of restaurants is dit uiteraard helemaal geen issue. Maar in horecagelegenheden waar versterkte muziek wel voorkomt, wil de horeca er natuurlijk voor zorgen dat gasten er op een veilige manier van kunnen genieten en dat medewerkers op een gezonde wijze kunnen werken.”

De VPT vertegenwoordigt in het convenant de technische kant van de podiumkunsten op uiteenlopende plekken, van buurthuizen tot grote theaters en evenementen. Antoinette Wijffels, bestuurslid van VPT: “Onze leden zijn als geen ander in staat om kennis en ervaring rondom geluidsbeheersing te delen op plekken waar dit nu nog onvoldoende aanwezig is.”

Altijd oordoppen mee

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “Ik ben blij dat het gelukt is om met zoveel partijen opnieuw de samenwerking te vinden. Extra bijzonder is dat nu ook de horeca en podiumtechnici van nog meer locaties aan boord zijn. Hierdoor wordt ons bereik veel groter. We werken aan een toekomst met verantwoorde geluidsniveaus op alle plekken met versterkte muziek. En natuurlijk blijven we wijzen op het gebruik van oordoppen met muziekfilter om je gehoor te beschermen, want het is echt super belangrijk voor iedereen om altijd oordoppen mee te nemen en te gebruiken als je bijvoorbeeld naar een concert gaat. Met de afspraken uit dit convenant wordt gezondheidswinst en vooruitgang geboekt bij het voorkomen van gehoorschade op ontzettend veel plekken met versterkte muziek.”

Convenantpartners

Het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek is een samenwerking van DeBesteSchoolfeesten.nl, GGD GHOR Nederland, KHN (Koninklijke Horeca Nederland), LKvV (Landelijke Kamer van Verenigingen), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NL Actief, NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters), OSAT (Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek), VeiligheidNL, VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals), VPT (Vereniging voor Podiumtechnologie) en VVEM (Vereniging van Evenementenmakers).