Kabinet komt met nationale strategie om positie van mensen met een beperking flink te verbeteren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt vandaag de ‘Nationale strategie voor implementatie van het VN-verdrag Handicap’ uit, samen met alle betrokken ministeries. Deze nationale strategie moet de positie van mensen met een beperking flink verbeteren.

Uitvoeren van het VN-verdrag Handicap

Het doel van de strategie is om de positie van mensen met een beperking uiterlijk in 2040 overeen te laten komen met de inhoud van het VN-verdrag Handicap. Dat betekent dat we een samenleving willen zijn waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen. De strategie bevat doelstellingen die alle betrokken partijen nastreven om dat voor elkaar te krijgen.

Minister Conny Helder: “Dit is een heel belangrijke stap die we met de verschillende ministeries en vele partners zetten om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Ik ben heel trots op iedereen die hieraan meegewerkt heeft. De doelen zijn glashelder en het is hoog tijd om daarmee aan de slag te gaan. Zodat iedereen in Nederland onbeperkt mee kan doen.”

Stap één: een werkagenda

De eerste stap die gezet wordt is het maken van een werkagenda met concrete maatregelen om de doelstellingen uit de strategie te bereiken. Net als bij het ontwikkelen van de strategie zullen ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en partijen uit het veld meedenken over de invulling van deze werkagenda. Ook de samenwerking met gemeenten is daarbij belangrijk.

Omdat het kabinet demissionair is, is het aan het volgende kabinet om aan de slag te gaan met het vaststellen van de werkagenda bij de strategie.