Uitkomsten medewerkersonderzoek VWS

82% van de VWS’ers (concern-breed) zegt zich sociaal veilig te voelen op het werk. 10% staat hier ‘neutraal’ in en 8% van de VWS’ers geeft aan zich sociaal onveilig te voelen. Deze 8% is breed verspreid over de hele organisatie, er is geen concernonderdeel dat in dat opzicht eruit springt. Dit blijkt uit het medewerkersonderzoek 2024. Bijna 3/4 van de VWS’ers (4.339 medewerkers en 327 leidinggevenden) heeft aan dit representatieve onderzoek meegedaan.

Eind december 2023 heeft de bestuursraad van VWS naar aanleiding van een FNV-enquête naar de omgangsvormen op VWS, besloten om een representatief onderzoek te laten uitvoeren naar sociale veiligheid en omgangsvormen. Alle onderdelen van het VWS-concern (zoals het kerndepartement in Den Haag, RIVM, CIBG, SCP etc.) hebben meegedaan behalve de IGJ, omdat zij recent al een vergelijkbaar eigen onderzoek had verricht.

Van de VWS’ers heeft 74% aan het onderzoek deelgenomen. Dit is afgezet tegen vergelijkbare medewerkersonderzoeken op andere ministeries hoog; het gemiddelde van andere ministeries ligt op 51%. Op de stelling ‘Op mijn werk voel ik me sociaal veilig’ antwoordt 82% van de VWS-medewerkers positief, 10% neutraal en 8% negatief. Scores over specifiekere thema’s zijn vergelijkbaar met uitkomsten op andere ministeries. Zo zegt gemiddeld genomen 5% van de medewerkers zelf ervaring te hebben gehad met een ongewenste omgangsvorm, 7% stelt hiervan getuige te zijn geweest. Bij dit laatste kan het gaan om meerdere getuigenissen van dezelfde gebeurtenis.

Reactie bestuursraad VWS

Interim secretaris-generaal Siebe Riedstra reageert namens de ambtelijke leiding van VWS:

“We zijn blij met de grote deelname van medewerkers. Hieruit spreekt grote betrokkenheid. Onze opdracht is duidelijk. We kijken verder dan alleen de procentuele uitkomsten. Verspreid over het hele concern zijn er medewerkers die zich niet veilig voelen.Dit is confronterend en vraagt onze volle aandacht. We gaan ons er gezamenlijk en intensief voor inzetten dat VWS voor iedereen een veilige werkomgeving is en blijft.” 

VWS gaat een reeks vervolgacties uitvoeren om de organisatie over de volle breedte verder te ontwikkelen en de sociale veiligheid verder te vergroten.

Reactie Ondernemingsraad

Voorzitter Wilbert Vrouwenvelder reageert namens de Departementale Ondernemingsraad (DOR) van VWS:

“Wij nemen de waardevolle bevindingen uit dit representatieve medewerkersonderzoek naar sociale veiligheid uitermate serieus. De uitkomsten geven goed aan waar gerichte verbeteringen noodzakelijk zijn. Hoewel de meerderheid van de medewerkers aangeeft zich sociaal veilig te voelen, komt blijkens het onderzoek negeren en intimideren helaas ook voor. Wij benadrukken daarom het belang van een cultuur van samenwerken in een open en veilige omgeving waarin fouten mogen worden gemaakt zonder angst voor repercussies.”