Kabinet wil gedenkwaardige viering 80 jaar vrijheid

In september 2024 is het 80 jaar geleden dat de eerste geallieerde soldaten voet op Nederlandse bodem zetten. In de 11 maanden die volgden werd de rest van het Koninkrijk bevrijd. Van september 2024 tot en met augustus 2025 staat Nederland stil bij dit 80-jarig lustrum. Samen met alle betrokken organisaties wil het kabinet er een gedenkwaardige viering van maken. Want vrijheid, democratie en de rechtsstaat zijn niet vanzelfsprekend. Deze moeten we koesteren, uitdragen en beschermen.

Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “De gebeurtenissen in de wereld, maar ook dichtbij in Europa, laten zien hoe broos en kwetsbaar vrede en vrijheid zijn. Dat uitsluiting, oorlog en vernietiging ook vandaag de dag nog plaatsvinden. We zien in onze samenleving een toename van antisemitisme en groeiende polarisatie tussen mensen en groepen. Het gezamenlijk vieren van onze vrijheid en stilstaan bij de waarden van de democratische rechtsstaat is alleen maar urgenter geworden.”

Wegvallen van de laatste ooggetuigen

Het lustrum markeert de geleidelijke overgang van herdenken en vieren met de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt naar herdenken en vieren zonder hen. Aan ons allemaal is de taak de herinnering aan hen en datgene dat er is gebeurd, levend te houden. De les die we van hen en deze periode kunnen en moeten leren is dat vrijheid, democratie en de rechtsstaat niet vanzelfsprekend zijn en permanent beschermd moeten worden. De strijd tegen discriminatie, racisme en antisemitisme en het in stand van houden van onze democratische rechtsstaat gaat ons allemaal aan. Het kabinet wil met het wegvallen van de ooggetuigen de educatie over het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder over de Holocaust, versterken.

Bijdrage van het kabinet

Het kabinet ondersteunt de centrale coördinatie en communicatie van het lustrum dat door het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt uitgevoerd, ook financieel. Lokale comités, gemeenten en provincies, Vfonds, oorlogsmusea en herinneringscentra, vrijwilligersorganisaties van verzetsdeelnemers en slachtoffers van vervolging en vele andere organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan de viering van 80 jaar vrijheid door het organiseren en financieren van een verscheidenheid aan herdenkingen en activiteiten door het hele land. Ministers en staatssecretarissen zullen bij verschillende lustrumactiviteiten aanwezig zijn.