Gebouwen

De departementsgebouwen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn ontworpen door de Amerikaanse architect Michael Graves en de Nederlandse architect Sjoerd Soeters. Graves tekende voor het gebouw met de 2 puntdaken, genaamd Castalia. Soeters is verantwoordelijk voor Helicon, de 3 lagere gebouwen.

Castalia heeft wat weg van een groot grachtenpand. Ook de vensters herinneren aan de 17e eeuw. Met de 2 blauwe daken kreeg Castalia zijn karakteristieke uiterlijk.

Waar Michael Graves teruggrijpt op de architectuur van de Gouden Eeuw, heeft Sjoerd Soeters voor een Haagse verwijzing gekozen. De horizontale witte lijsten zijn een belangrijk element van de bouwstijl in vele Haagse wijken. Dat aspect is duidelijk terug te zien in de panden van Helicon, met zijn witte lijsten gevat in rood baksteen.

Vergroot afbeelding
Castalia, ontworpen door Michael Graves.

Begin jaren 60 stond op de plek van het ministerie een theater. In dit gebouw voor Kunst en Wetenschappen traden theatergezelschappen op en vonden allerlei kunstmanifestaties plaats, tot het eind 1964 uitbrandde. Pas in 1967 verrees het Transitorium op deze plek, een torenflat waar verschillende overheidsorganisaties onderdak vonden.

Begin jaren 90 ontstond het plan voor de nieuwe stadswijk 'de Resident'. Het stalen en betonnen skelet van het Transitorium fungeert nog steeds als basis voor Castalia, dat in 1995 werd gebouwd.