Commissie Werken in de Zorg

In maart 2018 hebben de bewindspersonen van VWS, de minister van OCW en de staatssecretaris van SZW het actieprogramma Werken in de Zorg uitgebracht. Hierin geeft het kabinet aan hoe het de personeelstekorten in de zorg gaat aanpakken. De commissie Werken in de Zorg is 1 van de maatregelen uit het actieprogramma.

Taakomschrijving

De commissie Werken in de Zorg is een onafhankelijke commissie. De commissie heeft als taak de kwaliteit en voortgang van de regionale actieplannen aanpak tekorten te monitoren en te stimuleren.

Werkwijze

De commissie gaat ieder najaar met een afvaardiging van de bestuurlijke vertegenwoordigers van iedere regio in gesprek over de voortgang in de regio’s bij hun aanpak van de tekorten aan personeel. De commissie adviseert de regio’s vervolgens over mogelijkheden om hun regionale aanpak te verbeteren. Daarnaast rapporteert de commissie aan VWS over het landelijke beeld ten aanzien van de voortgang.

Op basis van de bevindingen van de commissie kunnen vraagstukken worden geagendeerd voor het Actie Leer Netwerk en/of de landelijke actietafel, twee andere onderdelen van het actieprogramma. Het Actie Leer Netwerk legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Aan de landelijke actietafel stemmen partijen acties af, bijvoorbeeld acties om knelpunten weg te nemen.

Samenstelling commissie Werken in de Zorg

De commissie bestaat uit (van links naar rechts): Peter van Driel, Doekle Terpstra (voorzitter), Marjolein ten Hoonte, Anja Schouten en Paul Rullmann. 

Contact

De commissie is te bereiken op commissiewerkenindezorg@minvws.nl.

Bevindingen commissie Werken in de Zorg

Updates commissie Werken in de Zorg

Periodiek stuurt de commissie een update uit met informatie voor haar regionale gesprekspartners.

Verslagen laatste bijeenkomsten