Jeugdzorg

Jongeren moeten in Nederland veilig en gezond kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties helpen jongeren en hun ouders daarbij als dat nodig is. Jeugdzorg moet vooral beschikbaar zijn voor jongeren die dit het hardst nodig hebben. Bijvoorbeeld  jongeren in een onveilige thuissituatie, met ernstige psychische of gedragsproblemen of jongeren met meerdere ingewikkelde problemen. Dat is nu niet zo. Voor hen is de zorg vaak niet voldoende passend of niet op tijd beschikbaar.

Daarnaast is het aantal jongeren met lichte problematiek gestegen. Op dit moment zit 1 op de 7,5 jongeren in jeugdzorg. Dat kan in de toekomst niet zo blijven. Er zijn gewoon niet genoeg mensen om jeugdzorg te verlenen.

Vergroot afbeelding Vrouw met schrijfblok en meisje op de achtergrond
Beeld: ©Getty images/Vladimir Vladimirov

Maatregelen voor betere en betaalbare jeugdzorg

Het is daarom nodig om de jeugdzorg anders te organiseren. Samen met gemeenten, jeugdzorgaanbieders, hulpverleners en cliëntenorganisaties heeft het kabinet afspraken gemaakt voor een betere en betaalbare jeugdzorg.

Een paar voorbeelden:

  • Het wordt duidelijker gemaakt in welke situaties kinderen en ouders een beroep kunnen doen op jeugdzorg.
  • Wijkteams, die jongeren en hun ouders helpen en ondersteunen, worden versterkt. Bovendien gaan ze meer en beter samenwerken met onder andere het onderwijs. Ook wordt hulp meer gericht op het gezin, omdat problemen van ouders soms eerst aangepakt moeten worden om beter voor hun kinderen te kunnen zorgen.
  • Administratief werk van de hulpverleners wordt minder, zodat ze meer tijd voor hulpverlening hebben.
  • Het uit huis plaatsen van kinderen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarvoor worden hulpverleners ingezet die dicht bij de jongere en het gezin staan.

Meer informatie

Hervormingsagenda Jeugd  (voordejeugdenhetgezin.nl)

Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld (voordejeugdenhetgezin.nl)