Beslisnota bij aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijk overleg Formele Raad WSB 27-28 november

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijk overleg Formele Raad WSB 27-28 november