Werkgevers kunnen met ‘schijnconstructies’ regels voor minimumloon en cao-loon ontduiken. Bijvoorbeeld door onterecht bedragen in te houden op het loon. Schijnconstructies leiden tot oneerlijke concurrentie en verdringing van Nederlandse werknemers. Want werkgevers laten zo buitenlandse werknemers goedkoop werken. Belangrijke maatregel is dat ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. Naast werkgevers kunnen ook hun opdrachtgevers aansprakelijk worden gesteld voor betaling van achterstallig loon aan een werknemer.