Aanpak schijnconstructies

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Werkgevers kunnen met ‘schijnconstructies’ regels voor minimumloon en cao-loon ontduiken. Bijvoorbeeld door onterecht bedragen in te houden op het loon. Schijnconstructies leiden tot oneerlijke concurrentie en verdringing van Nederlandse werknemers. Want werkgevers laten zo buitenlandse werknemers goedkoop werken. Belangrijke maatregel is dat naast werkgevers ook hun opdrachtgevers aansprakelijk zijn voor betaling van achterstallig loon.  

De Rijksoverheid. Voor Nederland