Ketenaansprakelijkheid voor loon (Informatie voor werkgevers en opdrachtgevers)

De ketenaansprakelijkheidsregeling geldt per 1 juli 2015. In deze factsheet staat op hoofdlijnen wat ketenaansprakelijkheid voor loon is en wanneer opdrachtgevers, werkgevers en werknemers ermee te maken krijgen. Ook staat erin wanneer werknemers een opdrachtgever aansprakelijk kunnen stellen en hoe opdrachtgevers aansprakelijkheid kunnen voorkomen.

Ketenaansprakelijkheid voor loon (Informatie voor werkgevers en opdrachtgevers) (PDF | 4 pagina's | 380 kB)

Van deze publicatie is ook een Engelstalige versie beschikbaar.