Wet aanpak schijnconstructies: uitleg over verplichtingen inzake de WML

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook, de betaling van het wettelijk minimumloon en de inhoudingen en verrekeningen van kracht. In deze publicatie geven wij meer duidelijkheid op een aantal vragen die in de praktijk kunnen voorkomen. 

Wet aanpak schijnconstructies: uitleg over verplichtingen inzake de WML (PDF | 9 pagina's | 758 kB)

Gesproken versie