Besluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes

Besluit op een verzoek om informatie over het stikstofadvies van Johan Remkes over de periode 10 juni 2022 tot 6 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over stikstofadvies Remkes