Tijdelijke voermaatregel wordt niet ingevoerd wegens droogte

Op 6 mei jl. heeft de minister van LNV een ontwerp maatregel aangekondigd waarin er tijdelijke maxima gesteld zouden worden aan het eiwitgehalte van het krachtvoer voor melkvee. Het voer van melkvee bestaat uit ruwvoer (zoals bijvoorbeeld gras) dat wordt aangevuld met krachtvoer. De minister heeft de WUR gevraagd een analyse te maken van het eiwitgehalte van het ruwvoer. Hieruit blijkt dat de boeren meer eiwitrijk krachtvoer nodig zouden hebben nu het eiwitgehalte in het gras door de droogte minder is. Hierdoor is de stikstofwinst van de maatregel nihil geworden en wordt de maatregel niet ingevoerd.

De tijdelijke voermaatregel voor melkvee was voorzien voor de periode september-december 2020 en bedoeld om de vergunningverlening voor de woningbouw en enkele wegenprojecten op korte termijn los te trekken. De benodigde stikstofruimte voor de woningbouw en enkele wegenprojecten dient nu op een andere manier gerealiseerd te worden. Een groter deel van de stikstofruimte uit de warme sanering van de varkenshouderij die reeds was ingezet, zal hiervoor worden benut.

Het kabinet heeft besloten om een deel van de opbrengst van de warme sanering die bedoeld was voor het structurele pakket na 2020, nu voor woningbouw en enkele wegen in te zetten.