Bestaande woningen aardgasvrij maken

Het kabinet stelt tussen 2018 en 2028 € 435 miljoen beschikbaar voor het programma Aardgasvrije Wijken. In totaal is ongeveer € 380 miljoen bestemd voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Hiervan is € 120 miljoen in 2018 en 2019 vastgelegd voor de eerste 27 proeftuin-gemeenten.

27 aardgasvrije wijken

In 2018 heeft het kabinet 27 wijken uitgekozen. In iedere provincie is er minimaal 1 wijk. Er waren 74 aanmeldingen. De plannen zijn beoordeeld op kwaliteit en financiële onderbouwing.

1 van de criteria is dat de plannen voor aardgasvrije wijken gelijk ook andere problemen kunnen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan de gaswinning in de provincie Groningen. Daar worden de woningen niet alleen aardgasvrij gemaakt. In de plannen is ook ruimte voor verstevigingsmaatregelen tegen aardbevingen.

De kennis uit de proeftuinen wordt ook voor het aardgasvrij maken van andere wijken gebruikt. Dit moet bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, het belangrijkste doel uit het klimaatakkoord.

Wonen zonder aardgas is mogelijk

Wonen zonder aardgas en uitstoot van CO2 is mogelijk. Bijvoorbeeld door een combinatie van:

Tempo aardgasvrij maken woningen

Uiteindelijk moeten bijna 8 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij worden. Andere wijken kunnen profiteren van de opgedane kennis in de 27 proeftuinen. Het kabinet wil in deze kabinetsperiode ongeveer 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Maar dit tempo moet omhoog tot wel 200.000 aardgasvrij woningen per jaar.

Nieuw te bouwen woningen moeten sinds juli 2018 in principe aardgasvrij zijn.

Wijk voor wijk aardgasvrij maken

Gemeenten hebben een belangrijke regierol bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen. Ze moeten per wijk bepalen wat de beste en meest betaalbare oplossing is. Dat doen ze samen met bewoners en andere partijen. Bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en energiemaatschappijen. Uiterlijk in 2021 moeten de gemeenten met een plan komen.

Op de website www.aardgasvrijewijken.nl kunnen alle betrokken partijen informatie vinden en kennis uitwisselen.

Nieuwe selectie aardgasvrije wijken

In 2019 -2020 komt er een nieuwe selectie van wijken. Dit staat in de evaluatie van de proeftuinen dat het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd heeft. Gemeenten die willen deelnemen aan het programma Aardgasvrije wijken kunnen zich dan opnieuw inschrijven. De tweede selectie start in september 2019. In het voorjaar van 2020 maakt het kabinet bekend welke wijken een bijdrage van het kabinet krijgen voor een proeftuin.