Rijksoverheid zet in op energiebesparing

Binnen de Europese Unie hebben landen afspraken gemaakt om steeds meer energie te besparen. Het doel is om tegen 2030 gezamenlijk 11,7% minder energie te verbruiken. Binnenkort volgen de nationale doelen en de doelen per sector om dit Europese doel te bereiken.

Doel: 11,7% minder energie in 2030

In juli 2023 zijn in de Europese Unie nieuwe regels afgesproken om energiebesparing te stimuleren. Met deze regels willen EU-lidstaten bereiken dat zij in 2030 gezamenlijk 11,7% minder energie verbruiken. Deze besparing moet klimaatverandering tegengaan, ervoor zorgen dat energie betaalbaar blijft en de energiezekerheid vergroten.

Landen moeten zelf een nationaal plan maken om de besparingsdoelen te halen. Bijvoorbeeld door maatregelen te nemen in de industrie, landbouw, gebouwde omgeving en mobiliteit. In het Nationaal Programma Energiebesparing komen de Nederlandse doelen en maatregelen per sector. Het kabinet werkt momenteel aan de uitwerking van dit programma.

Bestaande maatregelen om energie te besparen

De overheid neemt al verschillende maatregelen om energiebesparing te stimuleren. Dit helpt onder andere om de energierekening voor huishoudens en bedrijven betaalbaar te houden en om minder afhankelijk te zijn van andere landen. Bovendien zorgt dit ervoor dat het stroomnetwerk niet overvol raakt. 

Besparingsmaatregelen in de industrie

Besparingsmaatregelen in de landbouw

  • Glastuinbouwbedrijven vallen sinds 2023 onder de energiebesparingsplicht.
  • Met de glastuinbouwsector zijn afspraken gemaakt om in 2030 20% energiebesparing te bereiken en in 2040 30%. 
  • Bedrijven kunnen gebruikmaken van subsidieregelingen zoals de MEI en EG

Besparingsmaatregelen mobiliteit

  • In 2023 is er subsidie beschikbaar voor mensen die een nieuwe of tweedehands elektrische auto kopen.
  • Voor zakelijke gebruikers is er de subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s en een regeling voor de verduurzaming van binnenschepen.
  • Via de aanschafsubsidie zero-emissie trucks (AanZET) stimuleert de overheid emissieloos vrachtverkeer.
  • Ondernemingen in de bouwsector kunnen gebruikmaken van de SSEB als zij bouwwerktuigen of – vaartuigen die geen CO2 uitstoten. Of als ze bestaande werktuigen ombouwen naar schone versies.
  • Voor decentrale overheden is er een uitkering voor zero-emissiebussen.

Besparingsmaatregelen huishoudens, mkb en eigenaren van gebouwen

Besparingsmaatregelen binnen de Rijksoverheid

De Rijksoverheid wil het goede voorbeeld geven. Daarom moet in 2030 het energieverbruik van rijkskantoren 50% minder zijn dan in 2008. Afgelopen winter nam de overheid hiervoor een aantal maatregelen:

  • De verwarming in meer dan 100 kantoorgebouwen ging afgelopen winter omlaag.
  • Veel rijksgebouwen stapten over energiezuinige ledverlichting en bewegingssensoren.