Rijksoverheid stimuleert energiebesparing

De Rijksoverheid stimuleert 1,5% energiebesparing per jaar om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Zo maakt de overheid afspraken met de industrie en sectoren. En zijn er voor huiseigenaren diverse leningen en subsidies.

Energiebesparing woningen

Energie besparen doe je nu. Zo heet de campagne van de Rijksoverheid om mensen te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Dit kan door:

  • betere isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer en ramen;
  • zonneboilers;
  • waterpompen;
  • ventilatie met warmterugwinning;
  • zonnepanelen.

Voor sommige energiebesparende maatregelen komen huiseigenaren in aanmerking voor subsidie of een energiebespaarlening.

Afspraken Rijk en sectoren over energiebesparing

De Rijksoverheid heeft met verschillende sectoren afspraken gemaakt over energiebesparing. Het gaat om onder meer de volgende afspraken:

Afspraken over energiebesparing met huursector

Ook met de huursector heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt:

Stimuleringsregelingen energiebesparing huursector

Om de afspraken met de huursector uit te voeren, kunnen verhuurders gebruik maken van 2 stimuleringsregelingen:

Afspraken in Energieakkoord voor duurzame groei

De afspraken over energiebesparing tot 2023 en duurzame energie staan in het Energieakkoord voor duurzame groei. De Rijksoverheid sloot dit akkoord in 2013 met verschillende partijen. In het akkoord staan ook afspraken over meer duurzame energie en extra werkgelegenheid.

In de energieagenda staan afspraken over de periode 2023-2050.