Rijksoverheid stimuleert energiebesparing

De Rijksoverheid stimuleert 1,5% energiebesparing per jaar om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Zo maakt de overheid afspraken met de industrie en sectoren. En zijn er voor huiseigenaren diverse leningen en subsidies.

Energiebesparing woningen

Energie besparen doe je nu. Zo heet de campagne van de Rijksoverheid om mensen te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Dit kan door:

 • betere isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer en ramen;
 • zonneboilers;
 • warmtepompen;
 • ventilatie met warmterugwinning;
 • zonnepanelen.

Voor sommige energiebesparende maatregelen komen huiseigenaren in aanmerking voor subsidie of een energiebespaarlening.

Afspraken Rijk en sectoren over energiebesparing

De Rijksoverheid heeft met verschillende sectoren afspraken gemaakt over energiebesparing. Het gaat om onder meer de volgende afspraken:

 • Besparingsakkoord met de energie-intensieve industrie 2017-2020.
 • Het Nieuwe Telen in de tuinbouw. Nieuwe kassen zijn vanaf 2020 klimaatneutraal. Dat is een van de ambities uit de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020.
 • 50% energiebesparing in de ICT-sector in 2030.
 • Nieuwbouw moet vanaf 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat een gebouw evenveel energie opwekt als verbruikt. Om dit te bereiken wordt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geleidelijk verlaagd. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. Nieuwe overheidsgebouwen zijn al vanaf eind 2018 bijna energieneutraal.
 • Met steun van het Rijk werkt een groep bedrijven samen aan energieneutrale gebiedsontwikkeling.
 • In 19 excellente gebieden werken gemeenten, projectontwikkelaars en andere partijen samen. De gebouwen in excellente gebieden zijn 25% energiezuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft.
 • Zorginstellingen kunnen subsidie voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie aanvragen. In totaal is hiervoor € 4,7 miljoen euro beschikbaar.

Afspraken over energiebesparing met huursector

Ook met de huursector heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt:

 • Alle huurwoningen van woningcorporaties hebben vanaf 2020 energielabel B of beter. Van huurwoningen van particulieren heeft 80% in 2020 energielabel C of beter. Dit staat in het convenant Energiebesparing huursector.
 • Elk jaar worden 300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger gemaakt. Dit heeft het Rijk afgesproken met de bouw-, installatie- en energiesector.
 • Gemeenten en bedrijven werken in 14 projecten samen om minstens 33.500 woningen energiezuiniger te maken. Zoveel mogelijk wordt een heel huizenblok in 1 keer aangepakt om kosten te besparen. Deze aanpak heet Blok voor blok.

Stimuleringsregelingen energiebesparing huursector

Om de afspraken met de huursector uit te voeren, kunnen verhuurders gebruik maken van 2 stimuleringsregelingen:

Afspraken in Energieakkoord voor duurzame groei

De afspraken over energiebesparing tot 2023 en duurzame energie staan in het Energieakkoord voor duurzame groei. De Rijksoverheid sloot dit akkoord in 2013 met verschillende partijen. In het akkoord staan ook afspraken over meer duurzame energie en extra werkgelegenheid.

In de energieagenda staan afspraken over de periode 2023-2050.