Wanneer heb ik recht op Wajong?

U heeft recht op Wajong als u voor uw 18e of tijdens uw studie een ziekte of handicap heeft gekregen. En duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat u nooit meer kunt werken.

Voorwaarden Wajong-uitkering

U komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als u door een ziekte of handicap nooit meer kunt werken. En als 1 van deze situaties voor u geldt:

  • u heeft op de dag dat u 18 jaar wordt een ziekte of handicap;
  • u kreeg na uw 18e en voor de dag dat u 30 jaar werd een ziekte of handicap. In het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • u woont in Nederland;
  • u bent minimaal 18 jaar.

Duur Wajong-uitkering

U heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf uw 18e verjaardag. Of vanaf 1 jaar nadat u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg. 

Dit recht eindigt als:

  • u weer kunt werken;
  • u in het buitenland gaat wonen (in de meeste gevallen, bekijk de tekst onderaan deze pagina);
  • u de AOW-leeftijd bereikt; 
  • u langer dan een maand in detentie zit;
  • u zich niet aan de regels houdt.

Recht op ondersteuning

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En heeft u nog mogelijkheden om te werken? Dan heeft u geen recht op Wajong, maar mogelijk wel recht op bijstand. Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen bij de gemeente. Uw gemeente helpt u ook bij het zoeken naar geschikt werk.

Wajong van voor 2015?

U behoudt het recht op Wajong met een Wajong-uitkering van voor 2015 (zogeheten oude en nieuwe Wajong). Wel kan de hoogte van uw uitkering sinds 2018 omlaag gaan als UWV bepaalt dat u kunt werken. 

Wajong ontvangen buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, kunt u geen Wajong aanvragen. Ontvangt u al een Wajong-uitkering in Nederland en verhuist u naar het buitenland? Dan kunt u de uitkering in bepaalde gevallen wel meenemen. Bekijk of u uw Wajong-uitkering kunt meenemen naar het buitenland.