Wanneer moet ik lesgeld betalen voor mijn opleiding (mbo of vavo)?

U betaalt lesgeld als u op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent. En u een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) of een voltijds opleiding volgt in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Lesgeld is een vast bedrag dat u elk studiejaar betaalt voor uw opleiding.

Hoe lesgeld betalen

U betaalt het lesgeld voor uw opleiding aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli). U betaalt het lesgeld in 1 keer of in 9 gelijke termijnen.

Wilt u in termijnen betalen? Dit kunt u via Mijn DUO regelen. Als iemand anders uw lesgeld betaalt kunt u dat hier ook doorgeven. Om in te loggen op Mijn DUO, heeft u een DigiD met sms-controle nodig.

Geen lesgeld onder de 18 jaar

Bent u op de eerste dag van het schooljaar (1 augustus) nog geen 18 jaar? Dan hoeft u voor dat jaar geen lesgeld te betalen. 

Lesgeld bij particulier onderwijs

Bent u onder de 18 jaar en volgt u een opleiding bij een particuliere instelling? Dan betaalt u wel lesgeld. U betaalt dit rechtstreeks aan de onderwijsinstelling.

Tegemoetkoming lesgeld

Scholieren aan het vavo van 18 jaar en ouder kunnen een tegemoetkoming voor lesgeld aanvragen

Volgt u een voltijd BOL-opleiding en ontvangt u studiefinanciering? Dan is deze tegemoetkoming onderdeel van de aanvullende beurs.