Antwoorden Kamervragen over hoger beroep van moeders die gedwongen hun kind moesten afstaan in de periode 1956 tot en met 1984

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen over het hoger beroep van moeders die gedwongen hun kind moesten afstaan in de periode 1956 tot en met 1984. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.