Antwoorden Kamervragen over de conclusies van het inspectierapport vernietiging adoptiedossiers

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het rapport 'Vernietiging adoptiedossiers' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.