Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport vernietiging dossiers


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft zijn beleidsreactie op het rapport 'Vernietiging adoptiedossiers' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het rapport ging over onderzoek naar de vernietiging van adoptiedossiers bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Daarbij ging het om de naleving van de Archiefwet. De Tweede Kamer had het rapport op 28 juli 2023 ontvangen.