Beslisnota bij Kamerbrief start vereenvoudiging verlofstelsel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief start vereenvoudiging verlofstelsel