Opvang van Afghaanse evacuees in Zoutkamp

Afghaanse evacuees zijn sinds 20 augustus opgevangen op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. In de noodopvanglocatie wordt door verschillende ketenpartners hard gewerkt om te zorgen dat evacués een goede en veilige plek hebben om te verblijven.

Opvang van Afghaanse evacuees in Zoutkamp

We zijn hier in de kazerne Marnewaard in Zoutkamp waar Afghaanse evacuees opgevangen worden. Het zijn allemaal mensen die uit Kabul geëvacueerd zijn. En het gaat om journalisten, om tolken, om mensen die voor de ambassade gewerkt hebben. Bij aankomst was het natuurlijk zaak om eerst te zorgen dat mensen hier een plek kregen om te verblijven.

We weten niet precies hoe lang mensen hier gaan blijven.
Dat hangt van verschillende factoren af. Als eerste hebben we natuurlijk de quarantaineperiode. Daar staat tien dagen voor. En ondertussen wordt er heel erg gekeken wie er precies op de locatie zijn. En dat doen we samen met de IND en de KMar. De IND doet een voorregistratie. En de Koninklijke Marechaussee zorgt dat de identificatie en registratie verder goed verloopt.

Uit de gesprekken die er met de verschillende organisaties zijn wordt duidelijk wat er voor de verschillende mensen verder moet gebeuren.
Wat we hier neerzetten is natuurlijk een uniek iets. Binnen no time, echt in een paar dagen, is de locatie omgetoverd in een opvanglocatie.

Er wordt ook enorm samengewerkt tussen alle verschillende partijen. Vanuit het COA met de IND, met de Koninklijke Marechaussee. Maar ook met VluchtelingenWerk, het Rode Kruis, Nidos, de stichting die de voogdij doet voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De GGD speelt natuurlijk een cruciale rol met coronatesten en straks ook met tbc-controles. Onze medische dienst, de GZA, is aanwezig.

Ja, het was een enorme toer om iedereen hier te krijgen en om alles goed op elkaar af te stemmen. En dat moet natuurlijk nog fine getuned worden. 
Maar de samenwerking is al hartstikke mooi. De Afghaanse mensen helpen ons waar het kan en zijn heel vriendelijk en heel meewerkend. Dus het is echt een samengaan van alle partijen, alle betrokkenen om hier iets neer te zetten dat mensen op dit moment een goede plek hebben en een veilige plek hebben om te verblijven.