Veelgestelde vragen over de situatie in Afghanistan

Er komen veel vragen binnen over de situatie in Afghanistan. Op deze pagina worden zoveel mogelijk van deze vragen beantwoord. Deze lijst wordt regelmatig gecontroleerd en aangevuld.

In de Kamerbrief van 11 oktober 2021 informeert het kabinet de Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse inzet met betrekking tot Afghanistan. De brief gaat in op de verdere inspanningen van het kabinet voor de evacués en degenen die nog in aanmerking komen om naar Nederland te worden overgebracht en op de verdere uitvoering van de motie-Belhaj. 
 

Veelgestelde vragen over ontwikkelingen Afghanistan