Wat moet ik doen met mijn bedrijfsafval?

Als bedrijf bent u verplicht uw bedrijfsafval te scheiden en gescheiden af te (laten) voeren. U moet hiervoor een contract afsluiten met een erkende inzamelaar of uw gemeente.

Bedrijfsafval verplicht scheiden

U moet als bedrijf uw bedrijfsafval scheiden en (laten) afvoeren. Welk afval u moet scheiden, hangt af van uw situatie. De Afvalwijzer voor bedrijven op het Ondernemersplein helpt u hierbij.

Bedrijfsafval laten ophalen door een particuliere inzamelaar

U kunt een contract afsluiten met een erkende, particuliere inzamelaar om uw afval te laten ophalen. Erkende inzamelaars vindt u op de zogeheten VIHB-lijst. Zij vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar erkende verwerkers.

Als u afvalstoffen afgeeft aan een erkende inzamelaar, moet u dit registreren. Dit gaat via een afvalstoffenregistratie.

Bedrijfsafval laten inzamelen door de gemeente

Hebt u bedrijfsafvalstoffen die lijken op huishoudelijk afval? Dan kunt u in sommige gemeenten uw bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente. U betaalt hiervoor een reinigingsrecht. Neem contact op met uw gemeente om te achterhalen of dit voor u mogelijk is. 

De gemeente is niet verplicht uw bedrijfsafval te accepteren. Ook niet als u een zzp’er bent die vanuit huis werkt.