Commissiebrief over aanwijzing ivm verandering wetgeving ambulancezorg

Minister van Ark stuurt de antwoorden op vragen en opmerkingen over het vervallen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) en de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv).

Commissiebrief over aanwijzing ivm verandering wetgeving ambulancezorg (PDF | 7 pagina's | 289 kB)