Wat gebeurt er als ik alarmnummer 112 bel om een ambulance te laten komen?

Als u 112 belt voor een ambulance wordt u doorverbonden met de meldkamer ambulancezorg in uw regio. De medewerker van de centrale meldkamer vraagt wat er precies aan de hand is. De medewerker bepaalt of er een ambulance naar u toe komt.

Tot de komst van de ambulance

Tijdens de rit met de ambulance houdt de verpleegkundige medewerker van de centrale meldkamer contact met het team in de ambulance. De medewerker van de centrale meldkamer kan u aan de telefoon instructies geven terwijl de ambulance onderweg is. Bijvoorbeeld over het geven van reanimatie.

Een ambulanceteam bestaat uit verpleegkundigen en een chauffeur. Zij proberen zo snel mogelijk op de plek van het spoedgeval te zijn. Hoe lang dat duurt, hangt af van hoeveel spoedgevallen er zijn. Ook de afstand en de verkeersdrukte spelen een rol.

Zorg door ambulanceteam tot ziekenhuis

Het ambulanceteam stelt na aankomst vast wat er precies aan de hand is. De patiënt wordt gestabiliseerd en klaargemaakt voor vervoer. Tijdens het vervoer blijft de verpleegkundige regelmatig controles uitvoeren van bijvoorbeeld de bloeddruk. In het ziekenhuis wordt de patiënt naar de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) gebracht.

Als er geen ambulance komt

De medewerker van de centrale meldkamer kan ook bepalen dat er geen ambulance komt omdat de situatie niet levensbedreigend is. U moet dan contact opnemen met uw huisarts of naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gaan. U moet dan wel uw eigen vervoer regelen, want dat valt niet onder de verantwoordelijkheden van 112.