Zijn mijn nummer en plaats bekend als ik alarmnummer 112 mobiel bel?

Als u 112 belt met uw mobiele telefoon, dan krijgt de medewerker van de landelijke 112-centrale in Driebergen uw locatiegegevens en uw mobiele gegevens te zien. Hierdoor kunnen de hulpdiensten sneller aanwezig zijn om hulp te verlenen.

Locatiegegevens voor hulpdiensten

Locatiegegevens zijn belangrijk als u bijvoorbeeld niet precies weet waar u bent. Of als u gewond bent en niet meer duidelijk kunt maken waar u bent. Daarom wordt de locatie van de zendmast waarmee uw mobiele telefoon is verbonden altijd meegestuurd. De medewerker van de centrale meldkamer verbindt u door met de meldkamer in uw regio. De medewerker vraagt om uw locatie om te controleren of hij de locatie goed heeft ontvangen. Begin 2019 wordt een nieuwe techniek gebruikt  waarmee uw locatie nog nauwkeuriger bepaald kan worden als u 112 belt. 

Nummerherkenning 112

Het telefoonnummer van iedere oproep verschijnt automatisch in de computer van de alarmcentrale. Uw nummer is dus bekend bij de medewerker van de centrale meldkamer. Hij kan u terugbellen als de verbinding om een of andere reden wordt verbroken.