Register sociale hygiëne en oproep geregistreerde personen - Horeca- en slijterijbedrijven

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) schrijft de horeca- en slijterijbedrijven een brief over het Register sociale hygiëne. Hij verzoekt hen de registratie van leidinggevenden in het nieuwe register te controleren en te bevestigen.