Monitor Kindermarketing voedingsproducten 2023

In dit rapport staat in welke mate kinderen met reclame voor voedingsmiddelen in aanraking (kunnen) komen en in hoeverre de geïnventariseerde reclames lijken te voldoen aan de Reclamecode Voor Voedingsmiddelen (RvV) in de Nederlandse ReclameCode (NRC).

Monitor Kindermarketing voedingsproducten 2023