Hoe hoog is de Anw-uitkering?

De Algemene nabestaandenwet (Anw) kent verschillende uitkeringen. De hoogte van de Anw-uitkering verschilt per soort uitkering en hangt soms ook af van uw inkomen. De uitkering is maximaal 70% van het nettominimumloon.

Hoogte Anw-uitkering

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u de hoogte van de Anw-uitkering vinden. De Anw-bedragen worden ieder halfjaar aangepast. De vakantietoeslag bouwt u per maand op en ontvangt u in mei.

Let op: vanaf 1 januari 2015 ontvangt u als nabestaande met kinderen niet meer maximaal 90% van het minimumloon. Maar maximaal 70%. Wel heeft u als alleenstaande ouder mogelijk recht op extra kindgebonden budget.

Enkele andere regelingen voor ouders wijzigen ook, zoals de kinderbijslag

Kostendelersnorm Anw

Op 1 juli 2015 is de kostendelersnorm ingevoerd in de Anw. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat (meerderjarige) mensen die samenwonen, kosten voor levensonderhoud kunnen delen. Inkomen van kinderen van 21 jaar of ouder die een opleiding of studie volgen, telt niet mee.
Voor de Anw betekent dit dat de uitkering voor deze mensen sinds 1 juli 2015 omlaag gaat. Dit gebeurt in een aantal jaarlijkse stappen.

Andere inkomsten en nabestaandenuitkering

Als u geen andere inkomsten heeft, krijgt u de volledige nabestaandenuitkering. Heeft u wel andere inkomsten naast uw anw-uitkering? Dan kan de SVB die volledig of gedeeltelijk aftrekken van de nabestaandenuitkering. Voorbeelden van andere inkomsten zijn: andere uitkeringen (zoals WIA, WW), inkomsten uit loondienst of winst uit een eigen bedrijf.

Voor de nabestaandenuitkering tellen de volgende inkomsten niet mee:

  • een nabestaandenpensioen dat u krijgt uit een lijfrente van uw partner;
  • een uitkering uit een particulier of collectief afgesloten nabestaandenpensioen;
  • rente-inkomsten, dividend en spaargeld.