Hoe hoog is de Anw-uitkering?

De Algemene nabestaandenwet (Anw) kent verschillende uitkeringen. De hoogte van de Anw-uitkering verschilt per soort uitkering en hangt soms ook af van uw inkomen. De uitkering is maximaal 70% van het nettominimumloon.

Hoogte Anw-uitkering

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u de hoogte van de Anw-uitkering vinden. De Anw-bedragen worden ieder halfjaar aangepast. De vakantietoeslag bouwt u per maand op en ontvangt u in mei.

U ontvangt als nabestaande met kinderen maximaal 70% van het minimumloon. En u heeft als alleenstaande ouder mogelijk recht op extra kindgebonden budget.

Kostendelersnorm Anw

Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw Anw-uitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Andere inkomsten en nabestaandenuitkering

Als u geen andere inkomsten heeft, krijgt u de volledige nabestaandenuitkering. Heeft u wel andere inkomsten naast uw Anw-uitkering? Dan kan de SVB die volledig of gedeeltelijk aftrekken van de nabestaandenuitkering. Voorbeelden van andere inkomsten zijn: andere uitkeringen (zoals WIA, WW), inkomsten uit loondienst of winst uit een eigen bedrijf.

Voor de nabestaandenuitkering tellen de volgende inkomsten niet mee:

  • een nabestaandenpensioen dat u krijgt uit een lijfrente van uw partner;
  • een uitkering uit een particulier of collectief afgesloten nabestaandenpensioen;
  • rente-inkomsten, dividend en spaargeld.