Kan ik mezelf vrijwillig verzekeren voor de Algemene nabestaandenwet (Anw)?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor de Anw. Deze verzekering eindigt meestal als u buiten Nederland gaat wonen of werken. U kunt zich dan vrijwillig verzekeren voor de Anw.

Voorwaarden vrijwillig verzekeren Anw

Wilt u zich vrijwillig verzekeren voor de Anw? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent direct voorafgaand aan de aanvraag minstens 1 jaar verplicht verzekerd geweest voor de Anw.
  • Uw verplichte verzekering voor de Anw is minder dan 12 maanden geleden afgelopen.
  • U bent ouder dan 15 jaar.

Aanvragen vrijwillige verzekering Anw

Via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u de vrijwillige verzekering AOW/Anw aanvragen. De SVB moet uw aanvraag goedkeuren.

Hoogte premie vrijwillig verzekeren Anw

Hoeveel premie u moet betalen, hangt af van uw totale inkomen. Op de website van de SVB kunt u berekenen hoe hoog de premie voor een vrijwillige verzekering is.