Kan ik mijn opgebouwde pensioen omzetten naar een partnerpensioen of een ouderdomspensioen?

Afhankelijk van uw pensioenregeling kunt u uw pensioen omzetten naar een partnerpensioen of ouderdomspensioen. U doet dit op het moment dat u met pensioen gaat of voor die tijd.

Partnerpensioen uitruilen

Heeft u geen partner? Dan ligt het voor de hand om partnerpensioen uit te ruilen voor meer ouderdomspensioen. U kunt ook afzien van een nabestaandenpensioen omdat uw partner voldoende eigen inkomsten heeft. Het recht op uitruil geldt alleen voor pensioenrechten opgebouwd na 1 januari 2002.

Pensioenuitruil niet altijd mogelijk

Uitruil is niet bij alle pensioenen mogelijk. Het kan alleen bij pensioenregelingen waarbij het nabestaandenpensioen op opbouwbasis is verzekerd. Bij nabestaandenpensioen op risicobasis kan soms wel een deel van het ouderdomspensioen omgezet worden in nabestaandenpensioen. U kunt bij uw pensioenuitvoerder(s) navragen wat de mogelijkheden zijn.