Krijg ik AOW als ik later in Nederland ben komen wonen?

Ook als u niet uw hele leven in Nederland heeft gewoond, krijgt u een AOW-uitkering. De uitkering is wel lager: 2% minder voor elk jaar waarin u geen AOW heeft opgebouwd, omdat u niet in Nederland heeft gewoond of gewerkt. U kunt de ontbrekende AOW-verzekeringsjaren vrijwillig inkopen.

AOW-verzekeringsjaren inkopen

Bent u later in Nederland komen wonen? Dan kunt u AOW-jaren inkopen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U moet wel voldoen aan voorwaarden als u AOW wilt inkopen. Op de website van de SVB kunt u berekenen of inkoop voor u gunstig is.

U kunt op verschillende manieren inkoop van AOW aanvragen. Via de website van de SVB kunt u de aanvraag direct regelen. U kunt het aanvraagformulier ook printen, invullen en opsturen.

Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Heeft u geen AOW kunnen inkopen? En u heeft daardoor later minder inkomen dan het bijstandsminimum? Dan kunt u misschien een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen. U kunt de AIO aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Volledige AOW opbouwen

U bouwt een volledige AOW-uitkering op als u in de 50 jaar voordat uw AOW-uitkering ingaat, in Nederland heeft gewoond. Voor ieder jaar dat u mist, wordt de AOW met 2% gekort.

Als uw AOW-leeftijd bijvoorbeeld 66 jaar is, dan start de opbouw van uw AOW bij 16 jaar. Woonde u al die tijd in Nederland? Dan heeft u een volledige AOW-uitkering opgebouwd. Bent u (in dit voorbeeld) 20 jaar als u in Nederland komt wonen, dan mist u 4 jaar AOW-opbouw en krijgt u 8% minder AOW. Die jaren kunt u inkopen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Strengere voorwaarden AOW-inkoopregeling

Mensen die nieuw in Nederland komen wonen of werken, betalen vanaf dat moment mee aan de AOW. In de jaren daarvoor hebben zij hier niet aan meebetaald. Als zij de AOW-leeftijd bereiken krijgen zij daarom een lagere uitkering. Met de AOW-inkoopregeling kunnen zij zich inkopen voor een hogere AOW. Om misbruik tegen te gaan, zijn de voorwaarden van de AOW-inkoopregeling in 2014 verscherpt.

AOW-inkoopregeling

Wie vrijwillig verzekeringsjaren wil inkopen, moet minimaal 5 jaar verplicht verzekerd zijn voor de AOW en 5 jaar werkzaam zijn in Nederland. En mag niet ergens anders een wettelijk verplichte ouderdomsverzekering hebben.

Om AOW in te kopen, betaalt u voor elk jaar dat u wilt inkopen een premie. Deze premie is afhankelijk van uw inkomen in dat jaar. U betaalt voor elk jaar ten minste een minimumpremie.