Hoe regel ik mijn pensioen als zzp’er?

Als zzp'er heeft u recht op AOW als u de AOW-leeftijd bereikt. U bepaalt zelf of u nog een aanvullende oudedagsvoorziening wilt. Voor dit aanvullende pensioen bestaan verschillende mogelijkheden.

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

Er zijn een aantal initiatieven genomen voor collectieve pensioenregelingen speciaal gericht op zzp'ers. Het gaat daarbij om regelingen waarbij u zich als zelfstandige vrijwillig kunt aansluiten.

Uitfasering oudedagsreserve

Vanaf 2023 is het niet meer toegestaan bedragen toe te voegen aan de oudedagsreserve (Bij een niet met het kalenderjaar samenvallend boekjaar - een zogenoemd gebroken boekjaar - is dat met ingang van het begin van het eerste boekjaar dat aanvangt na 1 januari 2023).  Het blijft in de toekomst mogelijk om een al opgebouwde oudedagsreserve volgens de bestaande regels af te wikkelen. Dit betekent dat het mogelijk blijft voor het bedrag van de opgebouwde oudedagsreserve één of meer kwalificerende lijfrenten te bedingen. Tegenover de belaste afname van de oudedagsreserve staat dan een aftrekbare lijfrentebetaling, zodat per saldo niets wordt belast. Uiteindelijk worden de lijfrente-uitkeringen belast.

Heeft u een vraag over de FOR? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis) van de Belastingdienst.

Lijfrente bij verzekeraar, bank of beleggingsinstelling

U kunt als zzp’er ook kiezen voor een lijfrente bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. De lijfrente-uitkeringen ontvangt u dan naast uw AOW. De premie die u voor deze lijfrente betaalt, is fiscaal aftrekbaar van uw box 1-inkomen. Voor de aftrek gelden wel bepaalde voorwaarden (voor de lijfrente en voor de hoogte van de aftrek).

Als u stopt met uw bedrijf, dan kunt u (een deel van) uw stakingswinst omzetten in een (stakings)lijfrente. Voor die situatie gelden hogere maxima voor de premieaftrek in box 1.

Vrijwillige voortzetting pensioenregeling

Bent u als zzp’er ook ex-werknemer? U kunt dan de pensioenregeling van uw voormalige werkgever vrijwillig voortzetten. U kunt er pas van gebruik maken als uw pensioenregeling deze optie biedt. De pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting is tot maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar van de belasting.

Pensioen in eigen beheer of bij verzekeraar

Bent u als zzp’er ook directeur-grootaandeelhouder (dga) van uw eigen bv? Sinds 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in de eigen bv op te bouwen. Wel kunt u het pensioen bij een externe verzekeraar onderbrengen.

Verplichte pensioenregeling voor specifieke groepen

Voor bepaalde groepen zzp’ers geldt een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Het gaat hierbij vooral om beroepen in de gezondheidszorg (zoals huisarts) maar ook voor bijvoorbeeld zelfstandige schilders. Dit kunt u navragen bij een eventuele vakvereniging.

Een bedrijfstak of beroepsgroep kan zelf zo’n verplichte pensioenregeling aanvragen. Daarvoor moet wel voldoende ondersteuning zijn binnen de bedrijfstak of beroepsgroep.

Persoonlijk overzicht maken over uw pensioen

Wilt u weten wat u in uw situatie nog meer moet of kunt regelen? En waar u recht op heeft? Vul dan een paar vragen in en maak een persoonlijk overzicht over uw pensioen.