Voor welke documenten kan ik terecht bij ambassades en consulaten in het buitenland?

Bent u als Nederlander in het buitenland? Dan kunt bij een Nederlandse ambassade of consulaat terecht voor bijvoorbeeld consulaire akten en naturalisatieverzoeken. Ambassades voeren geen notariële handelingen meer uit. Met uitzondering van de ambassade in Irak.

Consulaire akten en verklaringen

Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland kunnen voor Nederlanders consulaire akten en verklaringen opstellen. Een beperkt aantal ambassades en consulaten is ook bevoegd om akten voor de burgerlijke stand af te geven. Ambassades en consulaten mogen niet handelen in strijd met lokale wetgeving en regelgeving.

Bekijk welke verschillende consulaire verklaringen u kunt aanvragen.

Naturalisatieverzoeken en optieverklaringen

Ambassades nemen ook naturalisatieverzoeken en optieverklaringen in ontvangst en controleren deze op volledigheid.

Een naturalisatieverzoek is een verzoek voor het verkrijgen van de nationaliteit van een bepaald land. De ambassades sturen het verzoek door. Eerst gaat het naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna komt het terecht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit laatste ministerie handelt het verzoek af. Een naturalisatieverzoek neemt maximaal 1 jaar in beslag.

Optieverklaringen zijn aanvragen om het Nederlanderschap te krijgen of te herkrijgen. Binnen 13 weken beslist een ambassade of de optieverklaring kan worden bevestigd. Deze termijn kan, zonder opgaaf van reden, met 13 weken worden verlengd.

Advies en informatie door ambassade en consulaat

Ambassades en consulaten geven ook informatie en advies aan Nederlanders die in het buitenland wonen. Bijvoorbeeld op het gebied van het Nederlandse personenrecht, familierecht en het Nederlandse nationaliteitsrecht. Ook kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade als u bijvoorbeeld in Nederland een bedrijf wil beginnen.

Notariële akten bij notaris

Nederlanders in het buitenland kunnen voor notariële akten terecht bij een notaris in het betreffende land. Ambassades voeren geen notariële handelingen meer uit. U hoort van de autoriteiten in het betreffende land of u een notariële akte nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld een notariële volmacht zijn. De regels hiervoor verschillen per land. In een aantal landen heeft u bijvoorbeeld een akte nodig als u trouwt, een testament laat opmaken of bij de aangifte van een geboorte.

Notariële akten via ambassade alleen nog in Irak
Tot januari 2012 konden Nederlanders in het buitenland bij verschillende ambassades in het buitenland een notariële akte van volmacht verkrijgen. Dat is een document waarmee iemand in Nederland gemachtigd is om namens u te handelen.

Op dit moment verstrekt alleen de ambassade in Bagdad notariële akten van volmacht. De ambassade geeft deze documenten alleen aan mensen die zich in Irak bevinden. In alle overige landen kunt u terecht bij een notaris.