Antibioticaresistentie in de zorg

Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, zijn risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën. Daarom gelden strenge regels voor het gebruik van antibiotica en verzorging van patiënten. De overheid en de zorgsector stellen zich de komende jaren extra doelen om antibioticaresistentie verder tegen te gaan.

Gevaar antibioticaresistentie in de zorg

In zorginstellingen krijgen veel patiënten antibiotica, waardoor hier meer resistente bacteriën voorkomen. En deze bacteriën kunnen zich bij de verzorging van patiënten makkelijk verspreiden. Daarom is goede hygiëne bij de verzorging extreem belangrijk. Het kan infecties voorkomen waardoor artsen minder antibiotica hoeven voor te schrijven. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan een infectie met een resistente bacterie ernstige gevolgen hebben.

Richtlijnen antibioticaresistentie in de zorg

In de zorg gelden de volgende richtlijnen:

  • Antibiotica mogen alleen worden voorgeschreven door een arts.
  • Artsen moeten richtlijnen volgen bij het voorschrijven van antibiotica.
  • Personeel in een zorginstelling gebruikt strikte richtlijnen voor hygiëne. Dit voorkomt dat resistente bacteriën van de ene naar de andere patiënt gaan.
  • Heeft een patiënt in een ziekenhuis of verpleeghuis een infectie met een resistente bacterie? Dan wordt hij apart verzorgd. Het verplegend personeel neemt strikte hygiënemaatregelen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert of de richtlijnen worden nageleefd. 

Doelen bestrijding antibioticaresistentie in de zorg

De overheid wil de problematiek van antibioticaresistentie samen met de zorgsector tegengaan. De doelen tot 2019 zijn:

  • halvering van het aantal infecties die veroorzaakt worden door zorg voor patiënten;
  • minimaal 50% minder gebruik van onjuist voorgeschreven antibiotica;
  • aantoonbare verdere vertraging van het ontstaan en verspreiding van multiresistente bacteriën in de zorg;
  • meer internationale samenwerking om de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie tegen te gaan;
  • aantal infecties en sterfgevallen door antibioticaresistentie binnen Nederland blijft gelijk of daalt;
  • geen verdere afname van mogelijkheden om patiënten met infecties door resistente bacteriën te behandelen.

Zie ook