Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken veterinair antibioticumbeleid 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken veterinair antibioticumbeleid 2023