Concept Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie

Een conceptversie van de Beleidsregel, houdende subsidiëring van regionale zorgnetwerken voor het verrichten van activiteiten op het gebied van antimicrobiële resistentie 2024-2027 (de Beleidsregel AMR 2024-2027).

Concept Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken antimicrobiële resistentie