Kan een infectie met resistente bacteriën worden behandeld?

Als antibiotica niet meer werken, kan een infectie lastig te behandelen zijn. De antibiotica die normaal gesproken werken, doen hun werk dan niet meer. Uw arts moet dan laten onderzoeken welk type antibiotica wel werkt. Sommige bacteriën zijn ongevoelig voor meerdere antibiotica tegelijk. Werken deze ook niet, dan is het erg moeilijk om beter te worden.

Nieuwe behandelingen infecties

De overheid wil bedrijven helpen om nieuwe antibiotica of andere producten te ontwikkelen.  Artsen kunnen deze medicijnen dan inzetten als de bestaande antibiotica niet werken. Lees meer over de maatregelen die de overheid neemt tegen antibioticaresistentie.