Maatregelen tegen antibioticaresistentie

Steeds meer ziekmakende bacteriën worden ongevoelig (resistent) voor antibiotica. Dat heeft grote gevolgen. Infecties zijn dan minder goed te behandelen. En ziekten die nu makkelijk te genezen zijn, kunnen gevaarlijk worden. Daarom zijn maatregelen nodig, internationaal en in Nederland.

Waarom is antibioticaresistentie een groot probleem voor de volksgezondheid?

Als bacteriën ongevoelig zijn voor antibiotica, gaat een infectie niet over. Ziektes die nu makkelijk te behandelen zijn, kunnen dan opeens ernstig verlopen. En zelfs dodelijk worden. Zoals blaasontsteking of de genezing van een knieoperatie.

Wat doet de overheid tegen antibioticaresistentie?

De overheid neemt maatregelen om mensen tegen resistente bacteriën te beschermen. Dat kunnen maatregelen in de zorg zijn, maar ook in de veehouderij. Ook laat de overheid veel onderzoek doen. Bijvoorbeeld om te kijken of resistente bacteriën in voeding en milieu gevaarlijk zijn voor mensen.

 • Antibioticaresistentie en de One-Health aanpak
  Nederland wil de antibioticaresistentie terugdringen met de One-Health aanpak (Een-Gezondheidsaanpak). Deze aanpak zorgt voor maatregelen in alle gebieden waar de verspreiding van resistente bacteriën voorkomen. Zoals de zorg, de veehouderij, het milieu en in voedsel. 
 • Antibioticaresistentie in de zorg
  De overheid wil de kennis en informatie over antibioticaresistentie in de zorg vergroten. Ook is er vanuit de overheid en de sectoren waar antibioticaresistentie voorkomt, veel aandacht voor hygiëne. Er zijn daar duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van antibiotica. De 10 regionale zorgnetwerken spelen een belangrijke rol. Lees meer over antibioticaresistentie in de zorg.
 • Antibioticaresistentie in de veehouderij
  Dieren krijgen ook antibiotica. In de veehouderij komen daardoor resistente bacteriën voor. Daarom gelden er strenge regels voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Lees meer over antibioticaresistentie in de veehouderij
 • Antibioticaresistentie en voedsel
  De overheid onderzoekt of mensen via voedsel besmet kunnen raken met resistente bacteriën. Met de juiste kennis en inzichten kan de overheid meer gerichte maatregelen nemen. Lees meer over antibioticaresistentie en voedsel.
 • Antibioticaresistentie in het milieu
  Resistente bacteriën kunnen zich via bodem, lucht en water verspreiden. De overheid onderzoekt of dit een bedreiging is voor mensen. En welke maatregelen de overheid dan kan nemen om verspreiding tegen te gaan. Lees meer over antibioticaresistentie in het milieu.
 • Onderzoek naar nieuwe antibiotica en alternatieven
  Er moet nieuwe antibiotica komen, voor de oude antibiotica niet meer (goed) werken. De Rijksoverheid moedigt de ontwikkeling van nieuwe antibiotica aan en geeft geld voor onderzoek naar alternatieven. Lees meer over nieuwe antibiotica en alternatieven.
 • Internationale samenwerking
  Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. In Nederland is de antibioticaresistentie laag en de aanpak goed. Daarom is Nederland een voorbeeld voor andere landen. Nederland werkt veel samen met andere landen en internationale organisaties om overal ter wereld een goede aanpak van antibioticaresistentie te krijgen. Lees meer over de internationale aanpak van antibioticaresistentie.

Video over antibioticaresistentie