Maatregelen tegen antibioticaresistentie

Steeds meer soorten bacteriën worden ongevoelig (resistent) voor antibiotica. Hierdoor zijn in de toekomst infecties minder goed te behandelen. Dit probleem is zo groot, dat zowel internationaal als binnen Nederland maatregelen nodig zijn. 

Waarom wordt antibioticaresistentie een steeds groter probleem voor de volksgezondheid?

Als bacteriën ongevoelig zijn voor antibiotica, gaat de infectie niet over. Hierdoor kunnen nu makkelijk te behandelen ziektes ernstig verlopen en zelfs dodelijk worden. Zoals blaasontsteking of genezing van een knieoperatie.

Wat doet de overheid tegen antibioticaresistentie?

Op verschillende terreinen wordt de gezondheid van mensen bedreigd door resistente bacteriën. Daarom neemt de overheid maatregelen op al die terreinen (One Health benadering):

 • Antibiotica in de zorg

  De overheid maakt afspraken met de zorgsector om het gebruik van antibiotica in de zorg terug te dringen. Zo moet het verkeerd voorschrijven van antibiotica binnen 5 jaar gehalveerd zijn. Lees meer over antibiotica in de zorg.
 • Antibiotica in de veehouderij

  De overheid maakt afspraken met veehouders en dierenartsen. Uitgangspunt is: gezonde dieren zijn de norm, antibioticagebruik de uitzondering. Lees meer over antibiotica in de veehouderij.
 • Onderzoek naar nieuwe antibiotica en alternatieven

  Het is belangrijk dat er nieuwe antibiotica komen voor als gangbare antibiotica niet meer werken. De overheid stimuleert bedrijven om deze geneesmiddelen te ontwikkelen. Lees meer over nieuwe antibiotica en alternatieven.
 • Antibiotica en voedsel

  De overheid onderzoekt op welke manier mensen met resistente bacteriën besmet kunnen raken via voedsel. Pas dan kan de overheid meer gerichte maatregelen nemen. Lees meer over antibiotica en voedsel.
 • Antibiotica en het milieu

  Resistente bacteriën verspreiden zich via bodem, lucht en water. De overheid onderzoekt op welke manier dit is tegen te gaan.
 • Internationale samenwerking

  Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. De overheid werkt samen met andere landen en internationale organisaties om dit probleem te bestrijden. Lees meer over de internationale aanpak van antibioticaresistentie.

25 miljoen extra voor antibioticaresistentie

De overheid trekt in totaal 25 miljoen extra uit voor de bestrijding van antibioticaresistentie. Hiervan gaat 16 miljoen naar onderzoek en ontwikkeling. Onderzoeksinstantie ZonMW voert het onderzoeksprogramma Antibioticaresistentie uit.

Video over antibioticaresistentie