Maatregelen tegen antibioticaresistentie

Steeds meer bacteriën worden ongevoelig (resistent) voor antibiotica. Dat heeft grote gevolgen. Infecties zijn dan minder goed te behandelen. En ziekten die nu makkelijk te genezen zijn, kunnen gevaarlijk worden. Daarom zijn maatregelen nodig, internationaal én in Nederland.

Waarom is antibioticaresistentie een groot probleem voor de volksgezondheid?

Als bacteriën ongevoelig zijn voor antibiotica, gaat een infectie niet over. Ziektes die nu makkelijk te behandelen zijn, kunnen dan opeens ernstig verlopen. En zelfs dodelijk worden. Zoals blaasontsteking of de genezing van een knieoperatie.

Wat doet de overheid tegen antibioticaresistentie?

Wat doet de overheid tegen antibioticaresistentie? De overheid neemt maatregelen om mensen tegen resistente bacteriën te beschermen. Dat kunnen maatregelen in de zorg zijn, maar ook in de veehouderij. Ook laat de overheid veel onderzoek doen. Bijvoorbeeld om te kijken of resistente bacteriën in voeding en milieu gevaarlijk zijn voor mensen.

 • Antibioticaresistentie en de One-Health aanpak
  Nederland is actief om antibioticaresistentie terug te dringen middels de One-Health aanpak. Dat is een internationaal samenwerkingsverband met aandacht voor de zorg, de veehouderij, het milieu en voedsel; 
 • Antibioticaresistentie in de zorg
  De overheid wil de kennis en informatie over antibioticaresistentie in de zorg vergroten. Ook is er vanuit de overheid en de sectoren veel aandacht voor hygiëne en zijn er duidelijke afspraken voor antibioticagebruik. De 10 regionale zorgnetwerken spelen een belangrijke rol. Lees meer over antibioticaresistentie in de zorg;
 • Antibioticaresistentie in de veehouderij
  Ook dieren krijgen antibiotica. In de veehouderij komen ook resistente bacteriën voor. Er gelden strenge regels voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Lees meer over antibioticaresistentie in de veehouderij
 • Onderzoek naar nieuwe antibiotica en alternatieven
  Het is belangrijk dat er nieuwe antibiotica komen voor als de oude antibiotica niet meer (goed) werken. De overheid moedigt de ontwikkeling van nieuwe antibiotica aan en geeft geld voor onderzoek naar alternatieven. Lees meer over nieuwe antibiotica en alternatieven
 • Antibioticaresistentie en voedsel
  De overheid onderzoekt of mensen via voedsel besmet kunnen raken met resistente bacteriën. Pas dan kan de overheid meer gerichte maatregelen nemen. Lees meer over antibioticaresistentie en voedsel .
 • Antibioticaresistentie en het milieu
  Resistente bacteriën kunnen zich via bodem, lucht en water verspreiden. De overheid onderzoekt of dit een bedreiging is voor mensen. En welke maatregelen de overheid dan kan nemen om verspreiding tegen te gaan.
 • Internationale samenwerking
  Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. In Nederland is de antibioticaresistentie laag en de aanpak goed. Daarom is Nederland een voorbeeld voor andere landen. Nederland werkt veel samen met andere landen en internationale organisaties om overal ter wereld een goede aanpak van antibioticaresistentie te krijgen. Lees meer over de internationale aanpak van antibioticaresistentie.

Video over antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie